• wsparcie w organizacji prawidłowego działania biura, sekretariatu,
  • pomoc w prowadzeniu dokumentacji firmowej,
  • organizacja prawidłowego obiegu dokumentów w firmie,
  • przygotowywanie wzorów dokumentów firmowych,
  • archiwizacja dokumentów