• dokumentacja i ewidencja personalna pracowników
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, zawieranie umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • dokumentacja i ewidencja płacowa, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego PIT– 4
 • sporządzanie informacji o dochodach rocznych pracowników PIT– 11
 • prowadzenie dokumentacji ZUS
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • rozliczenia z ZUS, elektroniczna transmisja dokumentów ZUS,
 • reprezentowanie przed ZUS,
 • sporządzanie dokumentacji do Urzędów Pracy na podstawie uzyskanych danych