• szkolenia z zakresu obsługi programów księgowych i kadrowych z grupy INSERT GT (Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant) oraz programu Płatnik
  • praktyczne szkolenia z podstaw rachunkowości ” Podstawy rachunkowości przy użyciu systemu księgowego Rewizor GT”