• outsourcing kadrowo- płacowy, także dla dużych przedsiębiorstw
  • kontakt z opiekunem firmy po godzinach pracy
  • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta
  • pomoc przy zakładaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych
  • naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych
  • przygotowywanie dokumentacji finansowej do wniosków kredytowych/leasingowych
  • sporządzanie sprawozdań do GUS na podstawie danych wynikających z ksiąg
  • sporządzanie sprawozdań do NBP